Din IT avdeling

KSUdata . PC Spesialisten skal være en samarbeidspartner og støttespiller for din bedrift. Alle bedrifter er avhengig av at alt IT-utstyr virker til enhver tid. Mindre og en del mellomstore bedrifter har ikke mulighet til å ansette en kvalifisert person til å drifte IT utstyret. PC Spesialisten Bedrift skal overta dette ansvaret slik at alle ansatte kan jobbe med det de kan best.

Ved feil som måtte oppstå meldes dette til KSUdata - PC Spesialisten og feilretting blir igangsatt senest innen 3 timer. Alle avtalekunder har prioritet.

Vi har også telefonsupport med fjernhjelp hvis det er noe din bedrift trenger hjelp til. Vi kan også opptre som en kontaktperson mellom din bedrift og leverandører av programvare og lignende.

KSUdata - PC Spesialisten skal være konkurransedyktige på pris innen all Hardware og Software.

 

Overvåking

Som en egen tjeneste tilbyr vi overvåkning av kritiske maskiner. Dette betyr at feil på maskinen blir oppdaget i en tidlig fase, ofte før dere selv er klar over feilen, og kan starte feilretting uten nedetid. Typiske ting som overvåkes er temperaturer, bruk av minne, nettverkstrafikk, kapasitet på harddisker, servicer og så videre.

 

Verksted

Vi har et eget verksted og tilbyr nyinstallasjoner, oppgraderinger, rensing og optimalisering av maskiner. Vi utfører også garantireparasjoner på enkelte merker.

 

Sikkerhet

Sikkerhet kan deles inn i to kategorier; inntrengning - det vil si muligheten for uvedkommende å få tilgang til data. Datasikring - sikring av kritiske data og unngå tap av data.

Tyveri av data kan foregå både fysisk og elektronisk. Hvis maskinen der bedriftens kritiske data ligger lagret blir stjålet må ingen utenforstående ha muligheten til å lese dem. Dette kan gjøres ved at alle data blir kryptert på harddisken og derfor vil bli uleselig for uvedkommende.

Elektronisk tyveri kan foregå ved at bedriftens nettverk er dårlig sikret og dermed tilgjengelig for uvedkommende.

 

Dokumentasjon

Ved inngåelse av avtale vil KSUdata - PC Spesialisten gå gjennom hele din IT infrastruktur. Du vil få en detaljert rapport med all relevant informasjon for å drifte nettverk og maskiner. Denne rapporten er din eiendom og skal oppbevares i bedriften.

Rapporten inneholder bl.a. all informasjon om arbeidsstasjonene, servere, lisenser, oppsett og så videre. I tillegg vil all informasjon om nettverk være dokumentert - switch, port-nummer til hver bruker osv.

Hver arbeidsstasjon vil være dokumentert med serienummer, mac-adresse, leverandør, garanti, programvare som er installert og lisensnummer til disse.